Rozwiązanie Konkursu na hasło Fundacji Jeppesena

Konkurs na najlepsze hasło wygrała:

Ela Nguyen Chi

Celem konkursu była promocja nowo powstałej Fundacji Jeppesena, oraz podniesienie świadomości na temat celów, które sobie stawia. Istotą osiągnięcia sukcesu w Konkursie jest wymyślenie najlepszego hasła, które będzie najlepiej reprezentować cele Fundacji Jeppesena.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za nadesłane hasła, których było naprawdę dużo. Z tego powodu komisja zdecydowała się oddać ostateczną decyzję w ręce pracowników firmy Jeppesen Poland

Hasło brzmi:

Fundacja Jeppesena –

Pilotujemy jutro

W najbliższym czasie skontaktujemy się z Elżbietą, aby ustalić organizacje, na która przekażemy pieniądze, zgodnie z regulaminem konkursu: „Autor najlepszego hasła będzie mógł wskazać dowolną organizację pożytku publicznego, której cele są zgodne z celami Fundacji Jeppesena. Na konto wskazanej organizacji zostanie wpłacona kwota w wysokości 1000 zł polskich”

Bieg Mikołajów

Konkurs na hasło Fundacji Jeppesena