Rozwiązanie Konkursu na hasło Fundacji Jeppesena

Konkurs na najlepsze hasło wygrała: Ela Nguyen Chi Celem…